Sprzedaż pługu śnieżnego - ogłoszenie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH


1.    Nazwa i siedziba sprzedawcy: 
„RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o.
ul. Długosza 27
42-580 Wojkowice
tel./fax 32 760 20 78
2.    Miejsce   przeprowadzenia przetargu:
Siedziba Spółki, 42-580 Wojkowice, ul. Długosza 27
3.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Przedmiot  sprzedaży można obejrzeć w  siedzibie „RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o.
w dniach 09.11.2017 r. i 10.11.2017 r. w godzinach od 900 do 1300
szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 32 760 20 78
4.    Rodzaj, typ, ilość składników objętych postępowaniem, cena wywoławcza
Pług odśnieżny ze stali wysokogatunkowej -5 pozycji – elektro-hydraulika
                                                                   – cena wywoławcza brutto 2 000,00 PLN
5.    Miejsce, termin i tryb składania ofert oraz zakres związania ofertą:
Ofertę należy przesyłać e-mailem  do dnia 10.11.2017 r. do godz. 1400 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z tytułem: „Oferta na zakup pługa odśnieżnego”
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
6.    Oferta powinna zawierać:
•    Dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby,           nr dowodu osobistego lub NIP)
•    Oferowana cenę brutto oraz sposób jej zapłaty
•    Oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń
7.    Otwarcie ofert:
Komisyjne odczytanie ofert nastąpi w dniu 10.11.2017 r. o godz. 1415 w siedzibie Spółki.
Kryterium wyboru oferty będzie oferowana cena. Przedmiot  przetargu nabędzie oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.
8.    Termin zapłaty i zakupu:
Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza wystawienie faktury VAT. Przekazanie środków trwałych wraz z dokumentami nastąpi po zawiadomieniu o przyjęciu oferty oraz uiszczeniu na konto „RECYKLING Wojkowice” Sp. z o.o.  w ING Bank Śląski O/Będzin    21 1050 1360 1000 0023 5475 2590 należytej opłaty wynikającej ze złożonej oferty, w terminie 7 dni od dnia poinformowania oferenta.