Charakterystyka sortowni

Stacja odzysku surowców wtórnych służy do doczyszczania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów. Surowcami technologicznymi są: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło i metale. Linia technologiczna składa się z:

    - przenośnika kanałowego,
    - przenośnika sortowniczego,
    - kabiny sortowniczej,
    - przenośnika przesyłowego.

Właściciel sortowni
"RECYKLING Wojkowice" Sp. z o.o., ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice

Lokalizacja sortowni
Sortownia odpadów komunalnych zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zaplecza socjalno - biurowego spółki w Wojkowicach, przy ul. Długosza.

Parametry sortowni

    - Rozpoczęcie eksploatacji - 2002r.
    - Powierzchnia terenu przeznaczonego pod zabudowę sortowni łącznie z terenami składowymi -
    4500 m2
    - Przepustowość sortowni: dobowa - 25 Mg roczna - 5000 Mg

Podstawowe obiekty sortowni

    - wiata magazynowa
    - linia sortownicza
    - prasa hydrauliczna
    - boksy magazynowe
    - plac manewrowy
    - tereny składowe
    - studnie kanalizacyjne
    - sprzęt mechaniczny: ciągnik z przyczepą