Informacje ogólne

"RECYKLING Wojkowice" Sp. z o.o. została związana aktem notarialnym z dnia 17 marca 1998 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy w Katowicach pod nr. RHB 15562 w dniu 2 lipca 1998 roku, a następnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000027044 w dniu 7 września 2001 roku. Spółka stanowi własność komunalną, a jej udziałowcami były początkowo cztery gminy: Wojkowice, Bobrowniki, Psary i Ożarowice. Od 2016 roku, całość udziałów przypada gminie Wojkowice. Przedmiotem działalności spółki jest działalność usługowa, a w szczególności:

    - pozyskiwanie i odbiór surowców wtórnych oraz obrót nimi, segregacja odpadów,

    - przetwórstwo surowców wtórnych.